سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید قدیم زاده – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمود مهرپرتو – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
بهزاد محمدی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

محدوده اکتشافی صفی خانلو – نقدوز با وسعت ۳۲ کیلومتر مربع در فاصله ۲۵ کیلومتری جنوب خاوری اهر در استان آذربایجان شرقی (شمال باختر ایران) قرار دارد. قدیمی ترین رخنمون های این محدوده را سنگهای آتشفشانی با ترکیب حد واسط (اندزیت) ائوسن بالایی تشکیل می دهند. گنبدهای ریولیتی – ریوداسیتی پلیوسن در بخش خاوری محدوده رخنمون دارند. مجموعه سنگهای آتشفشانی ائوسن بالایی با ترکیب حد واسط (آندزیتی)تحت تاثیر تزریق توده نفوذی با تریکب حد واسط تا اسیدی (مونزوگرانیتی تا آلکالی گرانیت) واقع شده و کل مجموعه توسط دایکهای پورفیری با ترکیب اسیدی (ریوداسیتی) قطع شده است.
کانی سازی توسط گسل های های و زون های گسلی کنترل شده است . پاراژنز رگه ها بیشتر شامل کوارتز، پیریت، روتیل، مارکاسیت، کالکوپیریت، طلا و هیدروکسیدهای ثانویه آهن می باشد. دگر سانی فراگیر در این محدوده شامل دگرسانی سیلیسی، آرژیلیک، سرسیتیک و پروپیلیتیک و دگر سانی در حاشیه رگه ها و زونهایکانی سازی شده شامل دگرسانی سیلیسی، اکسیدان ، آرژیلی وو آرژیلی پیشرفته می باشد. بیشترین مقدار طلای اندازه گیری شده (تا این مرحله) ۱۷ گرم در تن (ppm) می باشد. انجام مطالعات کانی سنگین بر روی نمونه پر عیار فرآوری شده نشان ازحضور قطعات حاصل از تجمع ذرات طلا با سیمان اکسید آهن (لیمونیتی) در ابعاد ۵۰ تا ۲۵۰ میکرون دارد.
انجام مطالعات بافتی و سیالات درگیر نشان از تشکیل طلا در درجه حرارت و فشار پائین دارد. بخش عمده ای از طلا به صورت کمپلکس حمل و در شرایط اکسیداسیون و کاهش فعالیت سولفور محلول، نهشته یافته اند.
رد مجموع با توجه به شواهد موجود رگه ها و زون های کنی سازی در این محدوده از نوع طلای مرتبط با توده نفوذی می باشد که در بخشهایی شباهت قابل ملاحظه ای با ذخایر طلای اپی ترمال اسید – سولفات یا سولفیدیزاسیون بالا (high sulfidation) دارد.