سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه دینی – پژوهشکده فیزیک و پلاسما و گداخت هسته ای – سازمان انرژی اتمی ایران، تهرا
سینا خراسانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مهمترین مسئله ای که امروزه فکر دست اندر کاران و متخصصین هسته ای در این رشته و همچنین متخصصین محیط زیست را به خود مشغول داشته است. برخورد منطقی و علمی با پسمان های هسته ای می باشد. پردازش فیزیکی و شیمیایی سوخت هسته ای مصرف شدهو در نتیجه باز فرآوری آن از یک سو و محفظه بندی زباله های سوخت از سوی دیگر از جمله روشهای متداول در این زمینه هستند و هر یک مزیت و معایب خود را دارا بوده و از تکنولوژی بالایی برخوردار هستند. در این مقاله سعی شده است به تکنولوژی جدیدی بپردازیم که در آن سوخت مصرف شدده در یک سیستم زیر بحرانی تحت تابش پرتوی نورترونی قرار می گیرند. در نتیجه پرتوگیری رادیوایزوتوپهای پر خطر سوخت مصرف شده به اصطلاح سوزانده می شوند. از چشمه های نوترونی مورد استفاده در اینجا به جای یک شتابدهنده پر قدرت میتوان از یک چشمه نوترونی گداخت توکامک بهره برد.