سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهتاش مرادی شکرو – دانشگاه شیراز بخ شمهندس مهندسی کامپیوتر
احمد عبداله زاده بارفروش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر
احمد توحیدی – دانشگاه شیراز بخش مهندسی کامپیوتر

چکیده:

سیستم های چند عامله Multi-Agent System و دیدگاه عاملگرا یک دیدگاه جدید در مهندسی و صنعت نرم افزار مطرح شده است برای موفقیت این دیدگاه درصنعت نرم افزار نیاز است مثلث موفقیت تشکیل شود این مثلث دارای سه راس متدولوژی ابزار و زبان مدلسازی است در دیدگاه عاملگرا سعی شده است هرسه راس مثلث موفقیت را از متدولوژی های شی گرا ومتدولوژی های مبتنی بر دانش به عاریه گرفته شود در حال حاضر UML به عنوان یک زبان استاندارد و پرکاربرد در صنعت نرم افزار مطرح می باشد قابلیت توسعه UML که نتیجه معماری ۴ لایه آن می باشد آن را به عنوان یک نقطه شروع مناسب برای ایجاد یک زبان مدلسازی سیستمهای چندعامله معرفی می کند. دراین مقاله تلاش بر این است که با جمع بندی فعالیت های انجام شده در زمینه طراحی یک زبان مدلسازی برای سیستم چند عامله از جمله AUML,MESSAGE/UML بررسی نقاط ضعف و قوت این زبانها و همچنین بررسی متدولوژی های عاملگرا زبانی جامع وکاملMAS-UML برای مدلسازی سیستمهای چند عامله ارایه شود