مقاله زبان جـنسيتي و مواردي از انعکاس کمي و کيفي آن در برخي از فيلم نامه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: زبان جـنسيتي و مواردي از انعکاس کمي و کيفي آن در برخي از فيلم نامه ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجتماعي شدن
مقاله زبان جنسيتي
مقاله زبان عاميانه
مقاله شيوه هاي قدرتمند زباني
مقاله مهارت كلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نرسيسيانس اميليا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از موضوعات مهم در جامعه امروزي موضوع جنسيت است كه بايد آن را به مثابه موضوعي ميان رشته اي مطرح كرد. از اين رو براي درك تفاوت ها و يا حتي اشتراكات رفتار زباني در بين زنان و مردان در جوامع و شرايط فرهنگي متفاوت مي توان از نتايج تحقيقات رشته هاي متفاوتي چون انسان شناسي، روان شناسي، جامعه شناسي، تعليم و تربيت و غيره استفاده نمود. به نظر مي رسد كه بحث درباره موضوع جنسيت از ديدگاه طبيعت گرايان كهنه شده باشد. چرا كه ريشه خصوصيات رواني زنان و مردان را بايد در نوع پرورش آن ها در جامعه يافت. شبكه هاي شناختي ويژه اي كه زنان و مردان از آن تاثير مي پذيرند، منتج از تجربيات اجتماعي آن ها در روند اجتماعي شدن است. حوزه هاي متفاوت زندگي روزمره از قبيل محيط خانه و مدرسه، كار و تفريح در گذشته و حال در شكل گيري تفاوت هاي شناختي آن ها بسيار موثر است. شكل هاي متفاوت شناختي از طريق فرهنگ و جامعه به هر دو جنس تحميل مي شود و گاه شانه خالي كردن از آن ممكن است پيامدهايي ناگوار. فراتر از ظرفيت افراد داشته باشد. رفتارهاي زباني متداول در يك جامعه و فرهنگ لزوما در جامعه و فرهنگي ديگر مورد پذيرش قرار نمي گيرد. مطالعات انسان شناسي با تكيه بر بررسي هاي رفتاري در فرهنگ هاي متفاوت ثابت مي كنند كه عامل پرورش بر عامل طبيعت صرف، تفوق دارد. بررسي هايي هم كه در روان شناسي اجتماعي صورت گرفته نشانگر نتايج دقيق و ارزنده اي در مورد چگونگي شكل گيري «خود» در روند زندگي افراد و تفكر هاي اجتماعي آن ها است. انسان شناسي تعليم و تربيت نيز با تكيه بر رايج ترين كد جوامع متفاوت، يعني زبان سعي مي كند تا الگوي رفتاري ويژه  جنسيتي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. از نقطه نظر نشانه شناسي نيز بايد زبان را به صورت دال، كه حاوي مدلول و معاني ويژه و قابل تاويل است ديد و بررسي كرد. در اين مقاله علاوه بر مرور ديدگاه هاي نظري در دنيا و مطالعات انجام گرفته در ايران، مواردي از انعکاس زبان جنسيتي به ويژه کميت و کيفيت آن در برخي از فيلمنامه ها که قابليت تعميم دارند هم ارايه مي شود.