مقاله زبان معمارانه نگاره هاي ايراني (بررسي ويژگي هاي نگاره هاي ايراني به عنوان اسناد تاريخي معماري اسلامي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: زبان معمارانه نگاره هاي ايراني (بررسي ويژگي هاي نگاره هاي ايراني به عنوان اسناد تاريخي معماري اسلامي ايران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ معماري اسلامي ايران
مقاله اسناد تصويري تاريخ معماري
مقاله نگارگري ايراني
مقاله بازنمايي معماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اسناد تاريخ معماري اسلامي ايران به ويژه اسناد تصويري کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. نقشه هاي ترسيمي بناها از اين دوران اندک اند، در عوض نگاره هاي بسياري از دوران اسلامي به ويژه از ايلخاني تا اوايل صفوي باقي مانده است که مي تواند به عنوان اسناد معماري مورد بررسي قرار گيرد. سوالات پژوهش اين بود که نگاره ها چگونه همچون اسناد تاريخي مي توانند براي شناخت معماري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گيرند و با به کار بستن چه روش هايي، چه نوع داده هاي تاريخي را مي توان دريافت و اعتبار آن ها را چگونه بايد ارزيابي نمود. براي پاسخ دادن به اين پرسش ها به بررسي شيوه هاي بياني نگارگري در تبيين معماري، بررسي تاريخ تصوير بناهاي معماري، مقايسه نگاره ها با نمونه هاي معماري اسلامي ايران و نگاره هاي ديگر فرهنگ هاي اسلامي پرداخته شده است. در نهايت ويژگي هاي بياني نگارگري اسلامي ايران در تبيين معماري ايراني ارايه شده است. به علاوه معاني اجتماعي معماري با روش معنا شناسي تطبقي و بازخواني بناهاي معماري آمده است.