سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباس اسماعیلی – گروه اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهدشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دان
محسن رضائیان – گروه اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده:

نمکهای کروم (۳+) بطور گسترده ای به عنوان یک ماده شیمیایی برای فرآیند دباغی استفاده می شوند اما ۷۰-۶۰ درصد کل کروم مصرفی با پوست وارد واکنش می شود. بنابراین در حدود ۴۰-۳۰ درصد از مقدار کروم در ضایعات جامد و مایع (به ویژه در محلولهای دباغی) باقی می ماند به این دلیل، زدایش و بازیابی این مقدار کروم از پساب دباغی برای حفظ محیط زیست و صرفه جویی اقتصادی ضروری و لازم است. در این تحقیق، زدایش و بازیابی کروم بوسیله فرآیند رسوب دهی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از سه عامل رسوب دهنده شامل هیدرواکسید کلسیم، هیدرواکسید سدیم و اکسید منیزیم استفاده شد. تأثیر PH، زمان اختلاط، سرعت ته نشینی و حجم لجن، به روش ناپیوسته (batch) بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که PH بهینه ۹-۸ است و حداقل حجم لجن با سرعت ته نشینی بالا مربوط به رسوب دهنده اکسید منزیم است. بنابراین اکسید منزیم به عنوان یک ماده مؤثر و مناسب برای زدایش و بازیابی کروم از پساب دباغی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.