سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید شاه پسندزاده – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشکده زلزله شن

چکیده:

مهمترین گسل های لرزه زای گستره استان گلستان را گسل های خزر یا مازندران ،شمال البرز، مراوه تپه، آشخانه، شاه کوه، بالکور، کرند، تکل کوه و داشلی برون تشکیل می دهند. این گسل های با روند شمال خاور-جنوب باختر تا شمال باختر-جنوب خاور و سازوکاری ژرفی رانده یا امتداد لغز چپ بر با مولفه معکوس در پهنه ساختاری البرز یا امتداد لغز راست بر با مولفه معکوس در پهنه ساختاری کپه داغ گزارش می شوند. بر اساس مطالعات لرزه خیزی، سازکار کانونی زمین لرزه ها، ژرفای سنتروئید و ساختار سرعتی پوسته البرز خاوری، لرزه خیزی در گستره مورد مطالعه به ژرفای ۵-۲۰ کیلومتری محدود بوده و وجود یک لایه لرزه زا در عمقی حدود ۱۶-۸ کیلومتر پیشنهاد می شود. مقادیر ß،نرخ رویداد سالیانه (برای بزرگای سطحی ۴/۳) و حداکثر بزرگای قابل انتظار از نظر آماری در گستره ۲۵۰ کیلومتری از شهر گرگان به ترتیب ۱/۰۵،؛۲/۰۲ و ۷/۶ محاسبه شده است. با استفاده از روش کیکو در دوره بازگشت ۱۰۰ سال، وقوع زمین لرزه هایی با بزرگاهای ۶/۷،۶/۳،۵/۹،۵/۸ و ۶/۴ به ترتیب در گستره های ۱۵۰،۱۰۰ و ۲۰۰ کیلومتری شهر گرگان و استان های لرزه زمین ساختی شمال البرز و کپه داغ محتمل خواهند بود. به علاوه در گستره استان گلستان رویداد زمین لرزه ای با بزرگای ۶/۳Ms دارای دوره بازگشتی حدود ۷۵ سال، زمین لرزه ای با بزرگای ۷/۲Ms دارای دوره بازگشتی حدود ۴۷۵ سال و زمین لرزه ای با بزرگای ۷/۴Ms دارای دوره بازگشتی حدود ۲۴۷۵ سال خواهد بود.