سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مغفوری – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
لیدا سلج – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، عضو باشگاه پژوهشگر

چکیده:

مباحث زلزله در شرایط خاص ایران وجوه مختلفی دارد. این وجوه شامل وجه فنی، وجه اجتماعی و وجه سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی است. در این سخن صرفا به وجه فنی و مهندسی آن می پردازیم آن هم وجه مدیریتی و اجرای ضوابطفنی نه وجه علمی و فنی آن که اکثرا در مجلات علمی و ترویجی یا آیین نامه ها مورد بحث قرار گرفته است در واقع این وجه مدیریتی و اجرایی ضوابط فنی است که اکثرا کم اهمیت تلقی می شود و کمتر محققین و اهل فکر و پژوهش به آن می پردازند. اتفاقا همین جاست که بیشترین ضربه و آسیب به بدنه جامعه وارد می شود زیرا که بهترین نتایج تحقیقاتی و کاربردی ترین دستورالعمل های فنی بدون وجود ساماندهی منظم برای ترویج وکنترل اجرا فقط در حد گروه خواص باقی می ماند ومردم و جامعه هیچگونه اثری از آن درک نمی کنند و از مزیت های آن بهره مند نمی شوند و بدین طریق علم درجامعه رسوخ نمی کند و توسعه ذهنی که شرط رشد فرهنگی در جامعه است صورت نمی گیرد.