سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدیه تواضع – کارشناس ارشد، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ماهرخ رضایی – کارشناس ارشد، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شاهد
پویان زرنانی – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در وقایع تکان دهنده ای مثل زلزله ، استرس و اختلالاتی چون PTSD واکنشی عادی است . اگر چنانچه بطور موثری به این ضایعات روانی پس از بروز آن پرداخته نشود ، جه بسا آسیب های جبران ناپذیری به بار آورند و اثرات بسیار طولانی مدتی بر جای گذارند . در این مقاله نگاهی جدی به پیشگیریهای ممکنه در این زمینه و بحث در مورد انواع آن شده است . در ادامه روش های مختلف درمان که نوعی پیشگیری ثا لث محسوب می شو ند، مطرحشده اند. در این میان مدل های بازسازی شناختی و هیجانی، آموزش تلقیح استرس(SIT) روش بهداشت روان و ، یک مدل ترکیبی زیستیروانی اجتماعی عناوین مورد بحث و مقایسه می باشند. با توجه به شواهد بدست آمده پیشگیری های ثانویه و ثالث نسبت به پیشگیری اولیه ارجح تر می باش ند و ا ز بین درمان های مورد مطالعه، روش درمان شناختی رفتاری از اثربخشی بیشتری برخوردار بوده است.