سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف شفاهی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
ایمان عابدینی – کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی گرایش برنام ه ریزی حمل

چکیده:

در این پژوهش، از یک روش ابتکاری جستجوی مبتنی بر منع برای زمان بندی حرکت قطارها به منظور دستیابی به یک جواب بهینه استفاده شده است . مساله زمان بندی حرکت قطارها از جمله مسائل مهم برنامه ریزی در راه آهن می باشد که به علت وجود تعداد زیادی از متغیرهای عدد صحیح، جزء مسائل NP_hard شناخته می شود. به همین دلیل به تازگی نظر پژوهشگران به سمت استفاده از روشهای ابتکاری برای حل مساله فوق جلب شده است . الگوریتم جستجوی مبتنی بر منع ارائه شده در این مقاله برای حل مساله مذکور دارای ۳ ساختار مجزا است که تفاوت آنها در نحوه تولید همسایه های جدید از جو اب جاری می باشد. این الگوریتم می تواند زمان بندی حرکت قطارها را تحت شرایط مختلف مانند یک خطه یا دو خطه بودن بلاکها و وجود بیش از یک مبداءمقصد برای مثالهای واقعی در زمان مناسب حل نماید