سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی سنکوکه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا امین ناصری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله به بررسی مساله زمانبندی در محیط جریان کاری منعطفبا محدودیت انجام همزمان چند کار روی یک ماشین میپردازد . در ادبیات موضوع تاکنون به این مساله پرداخته نشده است . این مساله در مواردی که با ایستگاههایی چون کوره اعم از کوره های پخت و عملیات حرارتی، سندبلاست، شات بلاستو … که در آنها چند کار بطور همزمان میتوانند روی یک ماشین مورد پردازش قرار بگیرند، کاربرد دارد . ابتدا نشان می دهیم مساله از نوع NP-Hard است و سپس سه الگوریتم ابتکاری بمنظور حل مساله و یک کران پایین بمنظور مقایسه الگوریتمها توسعه داده میشود . الگوریتمهای ابتکاری ارائه شده بر پایه الگوریتمهای مربوط به مساله ماشینهای موازی، تئوری محدودیتهاو قاعده جانسوناستوار هستند . در انتها نیز به مقایسه الگوریتمهای ارائه شده با یکدیگر پرداخته ایم . تعداد زیادی از مسائل که بصورت تصادفی ایجاد شده اند، توسط این سه الگوریتم حل شده و نتایج آنها با کران پایین توسعه داده شده مقایسه گردیده است . نتایج نشاندهنده برتری
نسبی الگوریتم مبتنی بر مساله ماشینهای موازی است .