سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم عبدالکریمی مه آبادی – دانشجوی مهندسی شیمی، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مهرداد منطقیان – هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
حسن پهلوانزاده – هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل محمدی – دانشجوی مهندسی شیمی، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این مقاله، زمان القا برای هسته زایی نانو ذرات مس در دماهای ۲۵ ، ۳۵ درجه سانتیگراد و فوق اشباع های مختلف اندازه گیری شده است. نانو ذرات مس توسط واکنش کلرید مس با هیدرازین در محلول آبی ستیل تری متیل آمونیوم برم (CTAB) ، تولید شده اند . زمان القا از نمودار جذ ب -زمان که نتیجه مشاهده جذب محلول پس از تشکیل فوق اشباع توسط دستگاه اسپکتوفتومتری Uv-vis می باشد، تخمین زده می شود. از آن جاییکه داده های اندازه گیری شده زمان القا ، طبق پیش بینی نظریه کلاسیک هسته زایی قرار دارند، کشش سطحی نانو ذرات مس با استفاده از این نظریه محاسبه و نتایج با دو معادله موجود برای محاسبه کشش سطحی، مقایسه شده است.