مقاله زمان انتظار ارايه خدمات اورژانس در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: زمان انتظار ارايه خدمات اورژانس در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورژانس
مقاله زمان انتظار
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهارك
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعي شروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يكي از عوامل موثر در بهينه سازي و ارتقا كيفيت خدمات اورژانس، بررسي گردش كار و زمان توقف بيماران در اورژانس مي باشد. هدف اين پژوهش، بررسي و مقايسه زمان هاي انتظار بيماران براي دريافت خدمات تشخيصي و درماني در بخش اورژانس از زمان ورود بيمار تا خروج از اين بخش بود.
روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي، با استفاده از پرسش نامه اي كه بر اساس فرم “زمان سنجي گردش كار خدمات اورژانس” وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طراحي شده بود، اطلاعات ۲۴۹ مراجعه كننده به بخش اورژانس مركز آموزشي درماني حضرت رسول اكرم و بيمارستان فيروزآبادي تهران ، از ۱۸ آذر تا اول دي ماه ۱۳۸۶ به صورت پيوسته و به مدت يك هفته در هر بيمارستان از زمان ورود به اورژانس تا ترخيص جمع آوري و زمان هاي انتظار براي دريافت خدمات تشخيص و درماني بررسي شد.
يافته ها: ميانگين كل مدت اقامت بيمار در بخش اورژانس ۲۸۳٫۶ دقيقه بود كه ميانگين اين زمان در بخش اورژانس مركز آموزشي درماني حضرت رسول اكرم (۳۴۶٫۳ دقيقه) بسيار طولاني تر از بيمارستان فيروزآبادي (۲۲۹٫۵ دقيقه) بود. ميانگين كلي فاصله زماني ورود بيمار تا اولين ويزيت پزشك ۱۳٫۱ دقيقه و ميانگين كلي فاصله زماني اولين ويزيت تا انجام اولين اقدام درماني ۱۰۵٫۳ دقيقه بود. ميانگين كلي فاصله زماني صدور دستور ترخيص توسط پزشك تا خروج بيمار از بخش اورژانس ۴۹٫۳ دقيقه بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد زمان انتظار ارايه خدمات در بيمارستان هاي مورد بررسي طولاني مي باشد، لذا بازنگري و اصلاح فرآيندهاي ارايه خدمت به بيمار در بخش اورژانس و همچنين آموزش به ارايه دهندگان خدمات ضروري است.