سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر کیوان شفیعی – گروه کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
حسین دلداری – دانشیار، گروه کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
محمود نقیب زاده – استاد، گروه کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده:

زمان بندی وظیفه های موازی که به هم وابستگی داده ای دارند و یک کار را ایجاد می کنند یکی از مسایل پر کاربرد در زمینه علوم کامپیوتر، حتی قبل از ظهور کامپیوتر های موازی بوده است. به خاطر NP-complete بودن مساله هیچ راه حل زمان چند جمله ای در حالت کلی برای حل مساله وجود ندارد. بنابراین روش های اکتشافی زیادی برای حل این مساله ارایه شده اند. با پیدایش محیطهای ناهمگن مثل کلاسترهای ناهمگن و گرید، پیچیدگی مساله بخاطر ملاحظات ناهمگنی پردازنده ها (ماشینها) بخاطر وجود تفاوت قدرت پردازش انها بیشتر شده است. ما در این مقاله روشی بنام SFW بر پایه یکی از روشهای موجود در این زمینه به نام زمان بندی لیست و منطق فازی پیشنهاد داده و با روش HEFT که یکی از روش های اکتشافی در این حیطه است، مورد مقایسه قرار داده ایم.