سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس رسول زادگان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیستم مدیریت پایگاه داده پویا یکی از موضوعات تحقیقاتی مهمی است که در سال های اخیر از جهات مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یکی از مولفه های مهم سیستم پایگاه داده پویا که تاثیر بسزایی در کارایی آن دارد، زمان بندی قواعد است که موضف به زمان بندی قواعد فعال و اماده اجرا در چرخه ی پردازش قواعد پویا می باشد. پیش از این روش هایی را که تاکنون برای زمان بندی قواعد ارایه شده است، در یک محیط آزمایشگاهی مبتنی بر معماری سه بخشی بر اساس پنج پارامتر ارزیابی با یکدیگر مقایسه نموده و پس از تحلیل نتایج آزمایشات و بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک، روش کاراتر را معرفی کرده ایم. نحوه ی ارزیابی روش های زمان بندی قواعد بر اساس پارامترهای پیش گفته به صورت فرمال تعریف شده استدر این مقاله، با هدف بهبود زمان بندی قواعد بر مبنای فرایند تخمین احتمال اجرای آنها به کمک اتوماتای یادگیر روش زمان بندی جدیدی ارایه می نماییم. سپس آنرا با کاراترین روش ارایه شده موجود در چارچوب مذکور مقایسه و ارزیابی می نماییم. همچنین به منظور پوشش کلیه مفاهیم سیستم مدیریت پایگاه داده پپیا و شبیه سازی کاملتر و دقیق تر رفتار آن، ماژول هایی را نظیر کامپایلر ارزیابی ظروط و اجرای دستورات عمل های قواعد پویا به محیط آزمایشگاهی پیش گفته افزوده ایم. نتایج آزمایشات حاکی از بهبود فرایند زمان بندی قواعد توسط روش جدید می باشد.