سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف شفاهی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا فندرسکی – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مسائل زمان بندی حرکت قطارها و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری خطوط دو مس ئله مهم در دو بخش مختلف راه آهن با اهداف کاملا متفاوت است . در حالیکه مسئولین واحد سیر و حرکت برای زمانبندی بهینه حرکت قطارها که با هدف کاهش تاخیرانجام می گیرد علاقه مندند حداکثر استفاده را از خطوط در طول شبانه روز بنمایند، دست اندرکاران تعمیرونگهداری خطوط در واحد خط و ابنیه فنی راه آهن بدنبال مسدود کردن هرچه بیشتر خطوط در ساعات شبانه روزبرای سهولت اجرای برنامه بازرسی و تعمیرات هستند.این مقاله به معرفی یک مدل ریاضی بر ای حل همزمان مسئله زمانبندی حرکت قطارها و تعمیر و نگهداری خطوط با هدف کمینه کردن زمان کل تاخیر قطارها و بهینه کردن زمان مسدودی خطوط برای انجام تعمیر و نگهداری می پردازد. مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی با اعداد صحیح است که به علت بزرگی ابعاد مسئله حل آن در حالت کلی به روشهای متعارف برای مثالهای واقعی ب ه راحتی امکان پذیر نیست . در این مقاله ضمن معرفی یک روش ابتکاری برای حل مسئله، نتایجی از کاربرد مدل برای یک مسیر از خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه گردیده است.