سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
هادی نصری حصار – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار، – گروه مهندسی کامپیوتر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
فاطمه سعادت جو – عضو هیئت علمی، دانشگاه علم و هنر یزد، واحد یزد، گروه کامپیوتر، یزد، ایران

چکیده:
پیدایش محاسبات ابری به عنوان یک مدل جدید از ارائه خدمات در سیستم های توزیع شده می باشد که محققان را تشویق به جستجوی ایده هایی برای ارائه هر چه بهتر خدمات به کاربران می کند تا از طریق آن ها همه مردم از هر جای جهان بتوانند از منابع محاسباتی، ذخیره سازی و نرم افزارها به راحتی استفاده کنند. یکی از چالش برنگیزترین مسائل در ابرها استراتژی زمان بندی است. زمانبدی کار در محیط ابر، یک مسئله بهینه سازی بسیارسخت است و الگوریتم های فرا مکاشفه ای بسیاری برای حل آن پیشنهاد شده اند. یک زمان بندی کار خوب باید استراتژی زمان بندی را با محیط در حال تغییر و انواع کارها، منطبق نماید. در این مقاله یک سیاست زمان بندی کار در ابر بر اساس الگوریتم بهینه سازی فاخته در مقایسه با الگوریتم های زمان بندی مختلف Min-min و round-robin معرفی شده است. هدف اصلی از این الگوریتم به حداقل رساندن makespan یا مجموعه کارهای داده شده است. بهینه سازی فاخته، روش جستجو بهینه سازی تصادفی است که برای تخصیص کارهای وارده به ماشین های مجازی، استفاده می شود. الگوریتم، با استفاده از نرم افزار Cloudsim شبیه سازی شده است. نتایج تجربی، نشان داده است که الگوریتم بهینه سازی فاخته عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم های Min-min و round-robin داشته است.