سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرجان کائدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر موحدی – استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه اصفهان
کمال جمشیدی – استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه اصفهان

چکیده:

چگونگی تنظیم و کنترل چراغ راهنما، نقش مهمی در کارایی تقاطعو بازدهی شبکه راههای شهری دارد. در این مقاله روشی بر پایه مدل سازی ترافیک چهاراه با استفاده ازنظریه صف، برای برنامه ریزی چراغ راهنما ارائه شده است. پس از مدل سازی ، با بکارگیری شبکه عصبی – فازی ANFIS ، شبکه عصلی خود سامانده و شبکه عصبی هاپفیلد، در سه مرحله جداگانه، پیش بینی ترافیک، تخ.مین طول مناسب چرخه چراغ راهنما و تقسیم بهینه برای فازهای مختلف چراغ راهنما انجام گرفته است. اعمال روش ارائه شده، روی داده های یک چهاراه نشان می دهد که با توجه به معیارهای بهینه سازی تعریف شده، این روش به یک مقدار نهایی بهینه همگرایی می شود.