سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرجان عبدیزدان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
امیرمسعود رحمانی – استاد راهنما دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مساله زمانبندی ایستای کارها در سیستم های چندپردازنده ای به دلایل استفاده بهینه ازپردازنده ها و همچنین صرف زمان کمتر، دارای اهمیت ویژهای است. این مساله از رده مسائل سخت است و به دست آوردن جواب بهینه دارای پیچیدگی زمان بالایی است، بنابراین برای حل این مسائل از روش های ابتکاری استفاده می شود. الگوریتم های ژنتیک، روش مناسبی جهت زمانبندی در سیستم های چند پردازنده ای است. د راین مقاله الگوریتم ژنتیک جدیدی برای زمانبندی در سیستم های چند پردازنده ای ارایه میشود که اولویت زمان بندی انجام کارها، بر اساس تعداد فرزندان و نوادگان (Offspring) آنهاست. نتایج نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی جدید در زمان قابل قبول جواب بهینه زمانبندی را نسبت به دیگر روش های ژنتیک متداول به دست می آورد.