سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل بیرمیان – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

مردم صنعت برق را از دو طریق می شناسند اول مصرف برق، دوم روشنایی معابر. اهمیت مورد اول توسط مصرف کننده و مورد دوم بوسیله جامعه تعیین می گردد. از بخش مصارف صنعتی و کشاورزی که بگذریم روشناییی معابر شهرها بخصوص شهرهای بزرگ به لحاظ احساس امنیت و آرامش و پوشش زیبایی که به نقائص معماری شهری می دهد، محیط مساعدی را برای فعالیت های مختلف ایجاد می نماید که اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن اگر از سایر مصارف بیشتر نباشد کمتر نیست. به علت این ارتباط روحی قوی جامعه با روشنایی معابر است که شدیدا به کمبود و تغییرات آن حساسیت نشان می دهد. به عبارت دیگر تامین برق سایر مصارف، قسمتی از جسم جامعه، و روشنایی معابر قسمتی از روح آن را تغذیه می کند. از این رو لازم است که متخصصین صنعت برق این شاخه را بیشتر مورد توجه قرار داده و روشهای بهینه را برای طراحی، نوسازی و بهره برداری آن تدوین و اجرا نمایند. در این مقاله زمان تعویض لامپ مورد بررسی قرار گرفته و حات بهینه آن به طرز جدید در قالب فرمول های ریاضی که قابل تبدیل به برنامه های کامپیوتری است ارائه می گردد.