سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیحه خاکشور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
فرزام دلیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در بررسی حاضر اثر کشش ماه و خورشید در تحریک زمین لرزه های دستگاهی ایران در بازه زمانی ۲۰۰۷ -۱۹۰۰ م . مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور زمان وقوع زلزلههای مورد بررسی از میلادی به قمری تبدیل شده و فرا وانی زلزلهها در روزهای قمری، فصول مختلف سال و در طول شبانه روز بررسی شده است . همچنین ساعت وقوع زلزله با ساعت حداکثر کشش ماه و خورشید در سه مولفة شرقی – غربی، شمالی – جنوبی و مولفة قائم مقایسه شده است . نتایج این بررسی نشان میدهد که ساعت وقوع زمین لرزه ها در ایران تصادفی نبوده و کاملاً تابع کشش ماه و خورشید میباشد . مثلاً بیشترین تعداد زمین لرزهها در فصل بهار و در اوایل و اواخر ماه قمری اتفاق افتاده است . همچنین زمان اوج زلزله در بهار وپاییز ( اعتدالین ) بعد از ظهر ۱۶) و ) ۱۷ است در حالی که در تابستان و زمستان ( انقلابین ) شب هنگام ۲۱) و (۱۹ می باشد