سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کتایون جلالی آریا – کارشناس ارشدمامایی
فاطمه ناهیدی – کارشناس ارشدمامایی
صدیقه امیرعلی اکبری – دکتری امار
حمید علوی مجد –

چکیده:

نوجوانی دوره پر تلاطمی است که تغیرات شدید جسمانی ، روانی و اجتماعی را در بر دارد و نا آگاهی و بی اطلاعی آنها در این دوره امکان بروز انحرافات و لغزش های جنسی را بیشتر می کند . آموزش نوجوانان می تواند آنها را برایشناخت یک زندگی سالم جنسی مهیا سازد و از کجروی ها و لغزشهای جنسی نگه دارد . از این رو در یک پژوهش توصیفی در سال ۱۳۸۲ نظر والدین و معلمان درباره بهترین زمان و مناسبترین روش آموزش مسائل جنسی بهنوجوانان بررسی گردید . در این مطالعه ۴۰۰ والد ( ۲۰۰ زوج ) و ۵۰ معلم دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر گرگان به روش نمونه گیریچند مرحله ای انتخاب شدند . اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر دو بخش خصوصیات دموگرافیک و بخش نظر سنجی که خود شامل ۳ مبحث لقاح و حاملگی ، تنظیم خانواده و ایدز و بیماری های مقاربتی بود جمع آوری گردید . ۴۳/۵%مادران و ۳۸/۵% پدران بهترین زمان برای آموزش لقاح و حاملگی را هنگام ازدواج و ۴۶ % معلمان سال سومپیشدانشگاهی را ذکر کردند . بیشتر والدین و معلمان هنگام ازدواج را زمان مناسبی جهت آموزش تنظیم خانواده می دانستند . بهترین زمان برای آموزش ایدز و بیمارهای مقاربتی از نظر ۳۲ % مادران سال سوم و پیش دانشگاهی بود ۳۰/۷%پدران و ۳۸ % معلمان سال اول و دوم دبیرستان را زمان مناسب ذکر کردند