مقاله زمان و روش مناسب آموزش بهداشت باروري به دختران از ديدگاه والدين و معلمان شهر گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۸۴ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: زمان و روش مناسب آموزش بهداشت باروري به دختران از ديدگاه والدين و معلمان شهر گرگان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران
مقاله آموزش بهداشت باروري
مقاله نوجوان
مقاله والدين
مقاله معلم
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي آريا كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: ناهيدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اميرعلي اكبري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نوجواني دوره پرتلاطمي است که تغييرات جسماني، جنسي و رواني زيادي را در بردارد. لذا محققين معتقدند که نوجوانان در دوران بلوغ بايد از آگاهي هاي لازم اين دوره بحراني مطلع گردند؛ زيرا ناآگاهي و بي اطلاعي آنان امکان بروز انحرافات و لغزش هاي جنسي را بيشتر مي کند. اين مطالعه به منظور تعيين زمان و روش مناسب آموزش بهداشت باروري به دختران از ديدگاه والدين و معلمان شهر گرگان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي ۴۰۰ والد (۲۰۰ زوج) و ۵۰ معلم دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرگرگان طي سال ۱۳۸۲ به روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر دو بخش خصوصيات دموگرافيک و نظرسنجي که خود شامل سه مبحث لقاح و حاملگي، تنظيم خانواده و ايدز و بيماري هاي مقاربتي بود؛ داده ها جمع آوري شدند. براي تعيين فراواني و درصد داده ها از آمار توصيفي با استفاده از نرم افزار SPSS-9 استفاده شد.
يافته ها: ۴۳٫۵ درصد از مادران و  38.5درصد پدران بهترين زمان آموزش لقاح و حاملگي را هنگام ازدواج و  46درصد از معلمان بهترين زمان را سال سوم و پيش دانشگاهي ذکر کردند. ۵۵ درصد والدين و ۵۶ درصد معلمان زمان مناسب براي آموزش تنظيم خانواده را هنگام ازدواج مناسب دانستند. ۳۲ درصد معلمان بهترين زمان را براي آموزش ايدز و بيماري هاي مقاربتي سال سوم دبيرستان و دوره پيش دانشگاهي ذکر نمودند. همچنين  30.7درصد پدران و  38درصد معلمان، سال اول و دوم دبيرستان را زمان مناسب براي آموزش عنوان نمودند. ۴۵ درصد مادران و ۴۴ درصد معلمان مناسب ترين روش آموزش را مراجعه نوجوان به ماماي حاضر در مدرسه بيان کردند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که بيشتر والدين و معلمان با آموزش بهداشت باروري در دوران دبيرستان و هنگام ازدواج موافق بوده و مناسب ترين روش اطلاع رساني را تدريس در مدرسه و حضور ماما در مدارس به عنوان مشاور ذکر کردند.