مقاله زمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: زمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان
مقاله زمان مطلق
مقاله زمان نسبي
مقاله نظريه نسبيت
مقاله كوانتوم
مقاله رويداد دوره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عباس قلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بعضي كلمات مبين هيچ معنايي نيستند. يعني معناي مفروضشان را چنانچه به محك تحليل بزنيم زايل مي شود و پي مي بريم كه دلالت برچيزي ندارند. زمان يكي از اين واژه هاست، اين واژه يكي از پيچيده ترين مقوله ها در فلسفه و فيزيك است.
اقوام مختلف ديدگاه هاي مختلفي در مورد زمان دارند. پيدايش اين مفهوم از بين النهرين بوده و، از يك سو، در انديشه يوناني و، از سوي ديگر، از طريق ايران در فكر هندي رسوخ يافته است.
فيلسوفان چيني، هندي، اروپايي، ايراني و عرب نظريات مختلفي را در مورد زمان ارايه نموده اند، از جمله عده اي آن را به صورت يك حقيقت مطلق دانسته اند كه آغاز و پايان ندارد، و از نظر عده اي زمان نسبي و تجربي است كه علت فرعي تبديلات و دگرگونيهاي مادي است.
نظريات نوين فيزيك چون نسبيت و كوانتوم ديدگاههاي مختلفي را در مورد زمان ارايه نموده اند، از جمله نظريه نسبيت، زمان را بنيادي و اساسي مي داند، در صورتي كه نظريه كوانتوم در جهت رهاسازي خود از استبداد زمان است.
جدا از مباحث گوناگون، مي توانيم زمان را به عنوان كميتي كه به وسيله آن مي توان رويدادها را اندازه گرفت، تعريف كنيم.
تغييرات اين كميت خود به وسيله ثبت رويدادهايي كه به طور دوره اي اتفاق مي افتند، اندازه گيري مي شوند.