سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید دستمالچی – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیائی ایران
میرعلی اصغر زینالی – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیائی ایران

چکیده:

شاید زمان ارزشمندترین سرمایه ملی هر کشور باشد. زیرا ممکن است بتوان سایر اشکال سرمایه را بازیافت کرد یا به صور دیگری تبدیل نمود یا جایگزینی برای آنها در نظر گرفت و یا مدت بهره‌برداری از آنها را افزایش داد. اما هر لحظه از زمانی را که هر نفر به نحو مطلوبی از آن استفاده نمی‌کند گوهر گرانبهایی است که هرگز نمی‌توان جایگزینی برای آن یافت و یا از بین رفتن آن را به تأخیر انداخت لذا شاید بتوان گفت هر کدام از افراد ملت، در صورت عدم بهره‌گیری مناسب از زمان اجازه می‌دهند بخشی از یک گنجینه با ارزش ملی به تاراج رود.
در این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه برخورد انسانها با موضوع زمان و بهره‌گیری از زمان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مدیریت زمان به عنوان یک روش مطمئن برای جلوگیری از اتلاف این سرمایه ملی بررسی شده و به نقش مدیران در بهره‌وری از زمان پرداخته شده است و در نهایت تأکید گردیده است که می‌بایستی روشهای بهره‌وری بهینه از زمان به صورت وسیعی در برنامه‌های آموزش رسمی و غیررسمی گنجانده شود تا فرهنگ بهره‌وری بهینه از زمان به فرهنگ کارآمدی ایرانیان تبدیل گردد.