سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا منصفی – عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کا
جواد حمیدزاده – دانشجوی دکترای کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه

چکیده:

امروزه مسئله زمان بندی کارها در سیستم های ناهمگن به دلیل لزوم استفاده بهینه از ماشین های محاسباتی موجود و همچنین صرف زمان کمتر برای اجرای الگوریتم های زمانبندی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله زمانبندی بار محاسباتی تقسیم پذیر با درنظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در یک سیستم ناهمگن دارای شبکه ارتباطی درختی تک سطحی بررسی شده است. یکی از اهداف زمانبندی درای نگونه سیستم ها، کمینه سازی زمان کل پاسخ است. تاکنون الگوریتمی معین با پیچیدگی زمانی چند جمله ای که بتواند در تمام حالت ها جواب بهینه را تولید کند، برای این منظور ارائه نشده است. این مسئله مانند مسائل ترکیباتی، پیچیده به نظر میرسد و راه حل های موجود برای آن، راه حل های ابتکاری است. در این مقاله الگوریتم ژنتیک به عنوان یک راه حل مسئله پیشنهاد شده است . با انجام شبیه سازی و مقایسه نتایج مشاهده می شود که این راه حل، در مقایسه با سایر روش های موجود جواب های بهتری تولید می کند. در میان روش های موجود، الگوریتم ژنتیک پیشنهادی دارای کمترین میانگین کل درصد خطای نسبی است.