مقاله زمينه اجتماعي اشعار شاملو و ماغوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: زمينه اجتماعي اشعار شاملو و ماغوط
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاملو
مقاله ماغوط
مقاله شعر سپيد
مقاله سمبوليسم اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زيني مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات ناگزير اجتماعي، عرصه هاي گوناگون اجتماع از جمله شعر و ادبيات را در بر مي گيرد. در آغاز قرن بيستم کشورهاي گوناگون دنيا به ويژه کشورهاي در حال توسعه نيازهاي جديدي را احساس مي کنند. اين نيازها در ادبيات منظوم و منثور نيز جلوه گر مي گردد. دو كشور ايران و سوريه بعد از جنگ جهاني دوم و تحولات آن داراي مشتركات سياسي و اجتماعي فراواني بودند. از اين رو دو شاعر، يكي در ايران و ديگري در سوريه از شعر به عنوان سلاحي براي بيان مسايل اجتماعي بهره بردند: شاملو و ماغوط. اين هر دو، بهترين قالـب شعري براي بيان مسايل اجتماعي را برگزيدند، يعني شعر سپيد يا قصيده النثر.
اشعار شاملو و ماغوط مملو از تصاوير اجتماعي است، حتي بيان احساسات در شعر اين دو شاعر بيش از آنكه مبتني بر عواطف شخصي باشد، برعواطف اجتماعي تكيه دارد. از ديدگاه ادبيات تطبيقي شعر اين دو شاعر از ناحيه نگرش فكري، گونه ادبي و سبك نگارش قابل بررسي است.
اين مقاله ضمن بررسي زمينه هاي مشترك اجتماعي اشعار اين دو شاعر، كه خاستگاه اصلي و عمده ادبيات تطبيقي است، به اين نتيجه مي رسد كه عناصر اجتماعي نظير آزادي، وطن، انسان، مبارزه با استبداد و ظلم ستيزي محور سروده هاي آنان قرار دارد.