مقاله زمينه هاي فرهنگي و ادبي کشف حجاب در ايران؛ شعر مخالفان و موافقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۹۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: زمينه هاي فرهنگي و ادبي کشف حجاب در ايران؛ شعر مخالفان و موافقان
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشف حجاب
مقاله شعر مشروطه
مقاله برنامه ريزي کشف حجاب
مقاله استقبال ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي يگانه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از پرچالش ترين اقدامات رضاشاه، کشف حجاب است، که با مخالفت هاي فراوان در جامعه ايران رو به رو شد. اين مقاله، با نگاهي متفاوت به مساله کشف حجاب، تلاش دارد تا آن در زمينه فرهنگي و ادبي جامعه ايران در دهه آخر سده گذشته و دو دهه ابتدايي سده حاضر قرار دهد و بر اين مبنا، با مقايسه شعر موافقان کشف حجاب با استدلال هاي دولتي در زمان کشف حجاب، و نيز مقايسه شعر موافقان کشف حجاب و شعر مخالفان، هم تفاوت بيان و استدلال موافقان و مخالفان را نشان دهد و هم ابتناي استدلال هاي دولتي کشف حجاب بر مدعيات مطرح شده در شعر موافقان کشف حجاب بيان کند. تحليل محتواي شعر شاعران کشف حجاب نشان مي دهد که محتواي اين اشعار پنج زمينه کلي زير را داشته است: بهبود وضعيت عمومي زندگي و فرهنگي زنان با آزادي زنان و حضور آنان در اجتماع، تحصيل علم و هنر و معرفت، انکار رابطه دين و حجاب، عدم تاثير حجاب بر عفت زنان، و باستان گرايي و مخالفت با اسلام. بررسي استدلال هاي دولتي کشف حجاب وجود اين پنج عنصر را در آن نشان مي هد و به علاوه دو استدلال اشتغال زنان و نيز عدم تاثيرپذيري از بيگانگان نيز وجود دارد که دلايل اضافه شدن اين دو دليل به دلايل گذشته نيز در اين مقاله تبيين شده است.