مقاله زمينه ها و رويكردهاي پژوهش كيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: زمينه ها و رويكردهاي پژوهش كيفي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوم طبيعي
مقاله علوم انساني
مقاله پژوهش كمي
مقاله پژوهش كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر، ضمن اشاره به چيستي پژوهش كمي و كيفي و نقدهاي مطروحه پيرامون الگوي پژوهش كمي، به چالشي كه پس از ويلهلم ديلتاي در مرزبندي ميان سنت هاي علوم طبيعي و انساني پديد آمد، مي پردازد و نسبت دو الگوي پژوهشي را با علوم مذكور، نشان مي دهد. در اين رهگذر ديدگاه هاي تجربه گرايان، پوزيتيويست ها و ايده اليست ها مورد بحث قرار گرفته است. مقاله در ادامه، مباني معرفت شناسانه و هستي شناسانه دو الگوي پژوهش كمي و كيفي را تشريح و بر ضرورت توجه پژوهشگران به اين تمايزها تاكيد نموده است.