مقاله زمينه يابي افزايش مشارکت زنان در آموزش عالي (مطالعه موردي دانشگاه مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۸۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: زمينه يابي افزايش مشارکت زنان در آموزش عالي (مطالعه موردي دانشگاه مازندران)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت زنان
مقاله آموزش عالي
مقاله نظريه
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفارحيدري حجت
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عمران ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري جويباري انسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 طي سال هاي اخير، شمار زنان علاقه مند به تحصيلات دانشگاهي افزايش يافته است. اين علاقه مندي به گونه اي است که در حال حاضر ۶۰ درصد متقاضيان ورود به دانشگاه ها را زنان تشکيل مي دهند. بر اين اساس، اين تحقيق بر آن است تا بررسي دلايل افزايش مشارکت زنان در بخش آموزش عالي را مورد بررسي قرار دهد. براي انجام دادن اين تحقيق دانشجويان دختردانشگاه مازندران به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که بر اساس طيف ليکرت تنظيم يافته بود. نتايج به دست آمده نشان داده است که افزايش مشارکت دلايل گوناگوني داشته است. از ميان پاسخ دهندگان ۷۷ درصد نيل به شغل و حرفه مناسب در بازار کار، ۸۴ درصد کسب درآمد اقتصادي و منافع بيشتر در آينده، ۷۴ درصد تحت تاثير فرايند جهاني شدن، ۷۴ درصد رقابت براي کسب پايگاه اجتماعي، ۷۹ درصد دستيابي به فرصت هاي برابر آموزشي را از جمله دلايل اشتياق خود به برخورداري از تحصيلات دا نشگاهي اعلام نموده اند. اين نتايج حاکي از آن است که زنان مي کوشند تا از فرصت هاي به دست آمده براي بهبود وضعيت خود استفاده نمايند.