مقاله زمين ساخت جنبا و برآورد خطر زمين لرزه در منطقه سبزواران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۳۰ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: زمين ساخت جنبا و برآورد خطر زمين لرزه در منطقه سبزواران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل هاي راستالغز قاره اي
مقاله سامانه گسلي سبزواران – جيرفت
مقاله شواهد ريخت زمين ساخت
مقاله نرخ لغزش
مقاله برآورد خطر زمين لرزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي بافتي امير
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه پسندزاده مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسل هاي راستالغز قاره اي به عنوان عناصر مهم دگرشکلي در قاره ها شناخته مي شوند و مي توانند زلزله هاي بزرگي را ايجاد نمايند. نمونه اي از اين سامانه هاي گسلي، سامانه هاي گسلي سبزواران – جيرفت مي باشند که در زون گذار ميان سيستم هاي زاگرس، مکران و ايران مرکزي قرار دارد. اين سامانه گسلي قسمتي از برش ميان مکران و زاگرس را در خود جاي مي دهد. گسل سبزواران با طولي نزديک به ۱۵۰ کيلومتر شواهد متعددي از فعاليت هاي زمين ساختي در کوارترنر از خود نمايش مي دهد. ميزان جابجايي گسل سبزواران در طول ۴۲ هزار سال گذشته حدود ۱۳۰ متر اندازه گيري شد که نرخ جابجايي ۲٫۹۸±۰٫۷۵ ميلي متر در سال را به نمايش مي گذارد. گسل جيرفت نيز با طولي نزديک ۱۳۰ کيلومتر مرز غربي فرو افتادگي جازموريان را تشکيل مي دهد اين سامانه گسلي سبب جدايش در رسوبات آبرفتي ۲۲ و ۴۲ هزار سال گذشته به ترتيب به ميزان ۴۹ و ۱۳۲ متر گرديده است. نرخ متوسط جابجايي اين گسل حدود ۲٫۷±۰٫۷ ميلي متر در سال محاسبه شده است. لرزه خيزي منطقه سبزواران حکايت از پراکندگي کانون هاي سطحي، و پايين بودن بزرگاي آن ها در اين ناحيه دارد. بزرگترين زمين لرزه محتمل داراي بزرگاي ۶٫۴ و دوره بازگشت زلزله هاي بابزرگاي بالاتر از ۶ ريشتري حدود ۱۳۰۰ سال برآورد گرديده است. از مقايسه دوره بازگشت زلزله هاي با بزرگاي متوسط تا بالا و مقدار نرخ لغزش ساليانه محاسبه شده براي گسل هاي منطقه سبزواران مي توان به عدم قفل شدگي و خزش پيوسته سامانه گسلي سبزواران جيرفت پي برد.