مقاله زمين شناسي، کاني سازي، ژئوشيمي و مطالعات مغناطيس سنجي در کاني سازي آهن منطقه کلاته شاهين، استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: زمين شناسي، کاني سازي، ژئوشيمي و مطالعات مغناطيس سنجي در کاني سازي آهن منطقه کلاته شاهين، استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلاته شاهين
مقاله آهن هيدروترمال
مقاله رگه و رگچه
مقاله مگنتيت
مقاله هماتيت
مقاله گوتيت
مقاله مغناطيس سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاويدي مقدم مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريان شهري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پور محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاني سازي آهن کلاته شاهين در ۱۰۷ کيلومتري جاده قوچان – نيشابور (استان خراسان رضوي) قرار دارد. توده هاي نيمه عميق با ترکيب مونزونيت تا هورنبلند ديوريت پورفيري در آهکهاي کرتاسه نفوذ كرده اند. واحدهاي رسوبي منطقه از قديم به جديد شامل آهکهاي مربوط به کرتاسه زيرين و ميکروکنگلومرا تا ماسه سنگهاي مربوط به ائوسن و پليوسن – کواترنر مي باشد. کاني سازي در اين منطقه طي دو مرحله هيپوژن و سوپرژن شکل گرفته است. در مرحله هيپوژن، پيريت، مگنتيت و اسپکيولاريت و در مرحله سوپرژن، گوتيت، ليمونيت و هماتيت تشکيل شده اند. بررسي شرايط دمايي و فوگاسيته اكسيژن، دماي تشكيل كاني هاي هيدروترمالي شرق منطقه را در محدوده کمتر از  350oCمعرفي مي نمايد. در غرب منطقه، ميزان هماتيت و گوتيت بسيار کمتر و اغلب به صورت رگه و رگچه اي همراه با دولوميت هيدروترمالي مي باشند. محلولهاي هيدروترمالي عامل کاني سازي در غرب منطقه نسبت به شرق با ميزان سولفيد کمتر، اکسيدان تر و دماي کمتر بوده اند. نتايج آناليز ژئوشيمي به روش جذب اتمي براي عناصر Fe، Mn،Mg  و Ca، نشان دهنده بيشترين ميزان آهن (۳۰٫۴ درصد) در محل ترانشه در شرق منطقه است. آهن و منگنز در محل ترانشه همبستگي مثبت نشان مي دهند. همچنين رابطه اي بين ميزان اين عناصر و فاصله از توده ها وجود ندارد. بنابراين توده هاي نفوذي منطقه غيربارور بوده و نقشي در کاني سازي ندارند. شدت کل ميدان مغناطيسي در ۷۴۲ نقطه در دو شبکه ۲۰×۵ متر اندازه گيري شد. نقشه هاي شدت کل ميدان مغناطيسي، انتقال به قطب و همچنين ادامه به سمت بالا با نرم افزار Mapper ER تهيه شد. بررسي نقشه هاي تهيه شده، وجود آنومالي هاي A، B، C، F، E، D1،D2  و D3 را در منطقه نشان مي دهد. با توجه به اين که در فاصله تقريبا ۴۰ متري آنومالي هاي B وC ، توده هورنبلند ديوريت پورفيري رخنمون دارد، اين احتمال وجود دارد که منبع آنومالي ها مربوط به توده نفوذي باشد. از طرفي به دليل وجود کاني سازي هماتيت در آهک هاي منطبق بر آنومالي هاي B و C اين احتمال نيز وجود دارد که منبع اين آنومالي ها مربوط به کاني سازي مگنتيت در عمق باشد. بنابراين در محل اين دو آنومالي، حفاري اکتشافي پيشنهاد مي شود.