مقاله زمين شناسي اقتصادي انديس مس باغ حاجي در شمال شرقي شهرستان بافت (استان کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در زمين و منابع از صفحه 45 تا 52 منتشر شده است.
نام: زمين شناسي اقتصادي انديس مس باغ حاجي در شمال شرقي شهرستان بافت (استان کرمان)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مس
مقاله باغ حاجي
مقاله دگرساني
مقاله دهج- ساردوئيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضياظريفي افشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه از نظر تقسيمات زمين ساختي ايران در قسمت مرکزي کمربند ولکانوپلوتونيکي دهج- ساردوئيه در استان کرمان که قسمتي از کمربند آتشفشان اروميه – دختر به شمار مي آيد، قرار مي گيرد. از نظر مورفولوژي وآب و هوايي اين منطقه کوهستاني بوده و داراي توپوگرافي خشن مي باشد. سنگ هاي منطقه متعلق به دوران سوم زمين شناسي هستند، که قديمي ترين تشکيلات منطقه را سنگ هاي آتشفشاني و پيروکلاستيکي با سن ائوسن زيرين تا اليگوسن زيرين تشکيل داده که اين تشکيلات بعد از ائوسن تحت تاثير توده نفوذي نيمه عميق منطقه قرار گرفته و باعث بوجود آمدن دگرساني و کانه زايي در منطقه شده است. در مورد محيط تشکيل و منشا ماگماي مادر سنگ هاي منطقه مي توان گفت اين سنگ ها داراي خصوصيات کالک آلکاکن مي باشند. با استفاده از نرم افزار SPSS، هيستوگرام فراواني عناصر مس ،سرب، روي، کبالت و موليبدن ترسيم شد که همگي با توجه به نامتقارن بودن تابع توزيع و محاسبه حد آستانه اي (X+2S) نشان دهنده آنومالي در منطقه بودند. همچنين جهت بررسي نحوه ارتباط و ميزان همبستگي عناصر در منطقه ضريب همبستگي اسپيرمن محاسبه شد که طبق آن عنصر مس بيشترين همبستگي را با مولبيدن و کبالت نشان مي دهد در صورتي که اين عنصر يک همبستگي منفي با عنصر نيکل دارد. با توجه به مطالعات انجام شده و ترسيم نقشه پراکندگي ژئوشيميايي عناصر مس، سرب، روي و موليبدن بيشترين تجمع غير عادي در اطراف روستاي باغ حاجي است که با توجه به شواهد کانه زايي، زمين شناسي، ژئوشيمي و پارامتر هاي مختلف آماري و عيار مناسب مي توان اين انديس را در اولويت اول کارهاي اکتشافي بعدي در منطقه قرار دارد.