مقاله زمين شناسي ساختماني، لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت سد خاکي ورزقان ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: زمين شناسي ساختماني، لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت سد خاکي ورزقان ميانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل جنوب بزقوش
مقاله کيکو- سلوول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرايي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پوركرماني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مويد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختگاه سد ورزقان در دامنه هاي جنوبي ارتفاعات بزقوش شامل تناوبي از سنگ هاي ولكانيك و ولكانو- كلاستيك ائوسن است كه توسط دايك هاي ميكروديوريتي تا مونزونيتي قطع شده اند. ارتفاعات بزقوش بين دوگسل شمالي و جنوبي بزقوش مسدود شده و اين دو گسل باعث راندگي اين ارتفاعات بر روي دشت هاي فشاري سراب و ميانه شده اند و در مجموع يك ساختار بالازده را نشان مي دهد. اين منطقه در استان لرزه زمين ساختي ايران مركزي قرار دارد و زمين لرزه هاي رخ داده در آن از نوع کم عمق بوده و ساز و کار چيره آن ها از نوع راستالغز فشاري است. لرزه خيزي در گستره مورد مطالعه در ارتباط با سامانه هاي گسلي تبريز، جنوب بزقوش، گرمي رود، استور، شمال بزقوش، سنگور و دوزدوزان مي باشد. گسل جنوب بزقوش با روند تقريبي شرقي-غربي و سازوكار فشاري راستالغز چپگرد از نزديكي روستاي ورزقان و ساختگاه سد مي گذرد و فاصله اي حدود يك كيلومتر با آن دارد. شيب صفحه گسلي آن زياد و رو به شمال است. در اين مقاله بر اساس مطالعه چشمه هاي لرزه زا و بررسي پيشينه لرزه خيزي، پارامترهاي لرزه خيزي منطقه با استفاده از روش كيكو- سلوول، در گستره ۲۵۰ كيلومتري تعيين شده و مورد بررسي قرار گرفته است.