مقاله زمين شيمي و سنگ شناسي توالي گوشته اي در افيوليت هاي نائين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: زمين شيمي و سنگ شناسي توالي گوشته اي در افيوليت هاي نائين
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توالي گوشته اي
مقاله پريدوتيت
مقاله ذوب بخشي
مقاله حوضه پشت كمان
مقاله افيوليت نائين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهگشاي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پورقاضي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي مقدم هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توالي گوشته اي مجموعه افيوليتي نائين علاوه بر پريدوتيت ها (هارزبورژيت هاي  Cpxدار، لرزوليت ها و به طور محلي ورليت ها و دونيت ها) از گابروهاي پگماتيتي، لکه هاي گابرويي، دايک هاي گابرويي – ديابازي، پيروکسنيتي و وبستريتي تشکيل شده است. مطالعات سنگ شناسي و زمين شيميايي، بيشتر پريدوتيت هاي اين منطقه را هارزبورژيت هاي  Cpxدار معرفي کرده است که داراي اسپينل هاي غني از آلومينيم، با عدد کروم Cr#=16.12-41.55 است که در دماي حدود ۱۰۰۰oC به تعادل رسيده اند. گابروهاي پگماتيتي به صورت انبان های کوچک درون پريدوتيت ها ديده شده که داراي Cpx و پلاژيوکلاز دگرشكل شده هستند. دايک هاي گابرويي و ديابازي به طور عموم رودنگيتي شده اند و درون پريدوتيت ها بدون حاشيه سرد نفوذ کرده اند. اين دايک ها از نظر زمين شيميايي با گدازه هاي بالشي (پيلولاواها) و ميکروگابروهاي توالي پوسته اي هم منشا بوده اما درصدهاي متفاوت ذوب بخشي را نشان مي دهند. همچنين بر اساس زمين شيمي سنگ هاي مافيک و پريدوتيت ها، مي توان افيوليت نائين را مرتبط به گسترش يک حوضه پشت كمان دانست.