مقاله زمين لغزش و راهکارهاي تثبيت آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: زمين لغزش و راهکارهاي تثبيت آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطرات طبيعي
مقاله زمين لغزش
مقاله مديريت يکپارچه حوضه آبخيز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني گورابي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از انواع ناپايداري دامنه اي که هر ساله خسارات مالي و جاني فراواني را بر زندگي انسان ها وارد مي نمايد پديده زمين لغزش است وجود عوامل مستعد کننده ناپايداري دامنه ها نظير شيب، زمين شناسي و کاربري اراضي از جمله عوامل ايجاد خسارت فراوان به منابع طبيعي و مسکوني ،از قبيل هدررفت سريع خاک، تخريب اراضي کشاورزي، مسکوني، جنگل ها،جاده ها و… مي باشد. در واقع زمين لغزش يک پديده مخرب طبيعي است و باعث به وجود آمدن خسارات جبران ناپذيري مي شود که دفع آنها مستلزم صرف وقت و هزينه هنگفتي است. شناخت نواحي مستعد وقوع زمين لغزش و حرکات توده اي از ضروريات مديريت منابع طبيعي و برنامه ريزي توسعه اي و عمراني است. از اين رودراين تحقيق با روش توصيفي سعي شده باشناسايي عوامل مختلف طبيعي و انساني موثر دروقوع زمين لغزش راهکارهاي کاربردي در جهت کاهش و جلوگيري از وقوع اين بلاياي طبيعي با استفاده از مبحث مديريت بحران ارايه گردد. خوشبختانه در سراسر جهان در خصوص بلاياي طبيعي تحقيقات بسيار انجام شده و در ايران نيز تحقيقات خوبي در زمينه بلاياي طبيعي و زمين لغزش صورت پذيرفته و مراکز مديريت بحران نيز در شهرهاي مهم و استانها فعال شده اند که تجارب خوبي از حوادث و بلاياي گذشته را دارا مي باشند .