سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر
عباس انسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر
حنیف حسین ستاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

شرایط پیها و آنالیز گسیختگی های پی، نشان می دهد که ساختار زمین شناسی اغلب ویژگی مهمی است که طراحی و احداث پی های سنگی را تحت تاثیر قرار می دهد . اطلاعات جزئی درباره مشخصه های ناپیوستگیجهت داری، طول فاصله داری، ویژگی های سطح و مواد پرکنندههمگی اطلاعات ضروری موردنیاز برای طراحی هستند . آزمایش زمین شناسی ساختاری یک محل به روشهای مختلف انجام گرفته است . نمونه برداری و بارگذاری صحیح و تکنولوژی های موجود در امر اندازه گیری مثل روش های ژئوفیزیک ، استفاده از قوانین طبیعت ، ابزارهای اندازه گیری و تکنولوژی های بسیار پیشرفته برای شناسایی عمیق و مسائل موجود ، مثل مشخص شدن عمق و اندازه ترک ها یا عمق و میزان فرسودگی مصالح از موضوعهای این بخش هستند . آزمایش ها به لحاظ هندسی ، بارگذاری ، کنترل و مدل سازی زمان حتی الامکان با مسئله واقعی هماهنگی دارد . (Stress – Path) به علت لایه لایه بودن و ترک خوردگی درسنگ بستر و وجود لایه های ماسه سنگ سست و شیب ها و عدم هدایت آبها ی سطحی و وجود آلاینده های ارگانیکی سنگ بستر نیاز به پایدار سازی دارد . با تحلیل های انجام شده روی نتایج ژئو فیریک و تحلیل عددی سه بعدی انجام شده (۳D finite Element) محل های ضعیف و نیازمند به تقویت معین شدهاند . روش استحکام بخشی به چهار شکل امکان پذیر بود : استفاده از شمعهای بتن آرمه در جا، استفاده از شمعهای پس تنیده بتن آرمه با استفاده از یک پل با حلقه بتن آرمه در سطح تزریق، استفاده از شمعهای کوتاه یا میکرو پایل . در بررسی های انجام شده با توجه به شرایط محیطی و توان اجرایی آلترناتیو اول انتخاب شد و نقشه های اجرایی آن تهیه گردید .