سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا اعلمی نیا – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، نظام مهندسی معدن استان خراسان رضو
زهره اعظمی نیا – کارشناسی ارشد پترولوژی، نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در تقسیم بندی زمینشناسی ایران، در شرق ایران و در بخش شمالی بلوک لوت قرار دارد . سنگ شناسی منطقه شامل سنگ های کمی دگرگون شده، ریف و آهکهای لایهای با سن کرتاسه پسین، سنگهای ولکانیکی پالئوژن است . شکل عمومی ماده معدنی، رگهای بوده و امتداد شمال غربی – جنوب شرقی دارد . سنگهای دربرگیرنده کانسنگ بیشتر شامل سنگ آهک و ریف است که کانسنگ را از بالا و پایین احاطه کرده است . پدیده کلسیتی شدن نیز بوفور در رگه ها دیده میشود . کانی سازی منطقه از نوع هماتیت، گوتیت و لیمونیت است . کانی هماتیت عمدتاً دارای بافت سیمانی و تودهای بوده و در بین ذرات به صورت سیمان قرار دارد