سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمت اله کاردان – کارشناسارشد معاونت آبخیزداری، عضوهیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی
محمدحسن یادگارزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زا

چکیده:

پدیده زمینلغزش در چند دهه گذشته خسارات هنگفتی به پیکره اقتصادی و اجتماعی کشور وارد نموده است . تشکیل بانک اطلاعاتی زمینلغزشهای کشور در سال ۱۳۷۳ ، آمار خسارت بار این پدیده را بیش از پیش نشان داد و موجب گردید که در اجرای مرحله دوم، پرسشنامهی بمنظور جمع آوری اطلاعاتی با اطمینان و صحت قابل قبول از روی عکس های هوایی ، طراحی و تکمیل بانک اطلاعات از سال ۱۳۷۹ شروع ش ود . گزارش رخداد پدیده زمین لغزش در استان سیستان و بلوچست ان بطور محدود و مختصری وجود دارد ولی این موضوع با مطالعه و تفسیر ۲۱ قطعه عکس هوائی قسمت از شهرستان خاش، نشان از رخداد ۸۲۸ زمین لغزش در این منطقه داشت و نشانگر ضرورت توجه بیشتر به این پدیده در استان است . در این مقاله با بررسی وضعیت کل ی زمین لغزش در استان سیستان و بلوچستان، به زمین لغزش روستا نرون در شهرستان خاش که با گذشت چندین سال از بروز آن، هنوز به ثبات نرسیده است و بعلت احداث جاده ارتباطی تفتان جنوبی شهرستان خاش به تفتان شمالی درشهرستان زاهدان پتانسیل فعالیت مجدد را نیز داراست . پرداخته خواهد شد .