سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی اصلاحی – اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی، جنب فرودگاه بین المللی تبری

چکیده:

در این بررسی رده هایی از مدلهای تابع انتقال خطی گسسته را معرفی می کنیم. این مدلها می توانند برای نمایش وضعیتهای پویایی که معمولا رخ می دهند، به کار روند. در این نوع مدل پیش بینی زوجهای مشاهدات در فواصل با طول مساوی مربوط به یک ورودی و یک خروجی از سیستم پویا در دسترس هستند. دراین مقاله ماهییت مدل تابع انتقال، شناسایی اولیه، برآورد پارامترها و بازرسی مدل مورد بررسی قرار گرفته و برنامه رایانه ای نیز برای محاسبات مربوط به برآورد پارامترهای مدل ارائه شده است. پیش بینی بارندگی ماهانه ، فصلی و سالانه تبریز با استفاده از رابطه آن با پارامترهایدیگر مثل دما، رطوبت و فشار با بکار بردن مدلهای تابع انتقال خطی ساده و چند ورودی به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است.