سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر شیری – پژوهشگر مرکز تحقیقات کتابخانه دیجیتالی (CDLR) دانشگاه استراس کلایدگلاسک
ابراهیم عمرانی – رئیس کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله بررسی کلی گرایش های جاریتحقیقات در زمینه کتابخانه دیجیتالی است که موضوعات زیر را در بر میگیرد: ساختمان کتابخانه دیجیتالی ، تفاهم ها، ابزارهاو فن آوریها، فنون و مجموعه های دیجیتالی، فرداده ها، قابلیت استفاده ، استانداردها ،نظام های سازماندهی دانش ، کاربران و کاربرد پذیری، مسائلحقوقی، سازمانی ، اقتصادی و اجتماعی در کتابخانه های دیجیتالی.