سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد لشکری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین شناسی ساختمانی
منوچهر فرشی – دکتری زمین شناسی

چکیده:

گسله کاسپین به عنوان مرز جلگه کاسپین و کوههای البرز یک عارضه زمین ساختی مهم است که می توان آن را گسله پیشانی شمالی رشته کوه البرز در نظر گرفت. فرونشست گودال کاسپین در شمال و برپایی کوههای البرز و راندگی آن برروی جنوب حوضه کاسپین جنوبی در راستای این گسله صورت می گیرد. گسله مزبور همانند بسیاری دیگر از گسلهای مرز پیشانی کوهستان به صورت پیوسته ادامه ندارد بلکه آن را می توان به قطعه های متعددی تقسیم کرد که هریک ویژگی های زمین ساختی و ریخت زمین ساختی معینی دارند.