سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا پاکزاد – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
همایون صفایی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

ماسه های بادی، بیشتر در مناطق نیمه خشک، محلی که فعالیت رودخانه ای بیشتر است. توسعه یافته اند. چهار عامل مهم، فرایند حمل و رسوبگذاری ماسه را کنترل می کنند:منشأ، حمل، تجمع ماسه، جهت و سرعت باد، ماسه های بادی مورد مطالعه در شرق و جنوب اصفهان در ناحیه مرکزی ایران گسترش دارند. فرسایش ناشی از باد در این منطقه، بر روند بیابان زایی منطقه تٱثیر بسزایی دارد و تٱثیراتی منفی بر زمین های کشاورزی می گذارد. در مقاله حاضر بر اساس مطالعات صحرایی، زمین ریخت شناسی ماسه ها و منشأ ماسه ها مطالعه شده و با استفاده از پردازش تصویر ماهواره ای، به چگونگی روند بیابان زایی و انواع تپه های ماسه ای پرداخته شده است.