سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیوان ذوالفقاری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز ، انستیتو تحقیقاتی علوم پایه ایران
علی اصغر کلاگری – انستیتو تحقیقاتی علوم پایه ایران
محمدجواد عبدالهی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تاقدیس بنگستان در شمال غرب شهرستان بهبهان واقع شده است، این منطقه لحاظ چینه شناختی شامل واحدهای کرتاسه ( آلبین ) تاپلیوسن می باشد . افق سلستیت دار در قاعده سازند آسماری در بخش کلهر قرار دارد و از قسمت های جنوب تاقدیس تا دماغه شمالی آن بطور جانبی دارای گسترش است . همچنین دریال شمالی تاقدیس نیز رخنمونهایی از سلستیت مشاهده شده است . ژئومتری افق سلستیت دا ر عمدتا بصورت لایه ای شکل بوده که در اثر چین خوردگی بصورت کنکرسیونهای به هم پیوسته درآمده ولی بعضاً بصورت اشکال عدسی شکل نیز در منطقه ظاهر میشود . در تمامی طول تاقدیس آهک ریفی به همراه یک افق آهک آلگی در زیر افق سلستیت دار قرار دارند .
سلستیت بصورت اگرگات های دانه ای پراکنده، پرکننده فضای خالی، جانشینی، ریتمیت های تبلوری دیاژنزی (DCR )، موزائیکی ( اتصال سه گانه ) ، ژئودی، بوده که کانی های دیگری مثل کلسیت، دولومیت و ژیپس آنراهمراهی می کنند .
افق سلستیت دار در محیط های رسوبی سوپراتایدال تا اینتراسوپراتایدال بص ورت سین ژنتیک تشکیل یافته و در فرآیند دیاژنز دفنی در اثر تبلور مجدد غنی شده است . در این افق Sr با Ca و Mg و Fe همبستگی منفی نشان با این عناصر باشد . بواسطه عدم حضور آثار ماگمایی در منطقه، Sr داده که میتواند بواسطه عدم ارتباط ژنتیکی سلستیت احتمالاً مستقیم و یا غیر مستقیم از آب دریا منشاء گرفته است