سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسین آدابی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
احمد اکبری – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

معدن مارن مجتمع سیمان آبیک در مجاورت کارخانه در ۸۰ کیلومتری بزرگراه تهران- قزوین قرار دارد. رسوبات ین معدن مخروط افکنه ای و واریزه ای می باشد و لایه بندی خاصی در آنها قابل تشخیص نیست. این رسوبات حاصل هوازدگی و تخریب سازندهای سلطانیه، شمشک، لار، دلیچای و تیزکوه می باشد و با مارن زمین شناسی تفاوت بسیار دارد. در این تحقیق مطالعه کانی شناسی رسوبات معدن با استفاده از روش های میکروسکوپی، XRD و محاسبه نورماتیو با استفاده از ترکیب شیمیایی ( روش SEDNORM) صورت گرفته است. بدین صورت که از نتایج مطالعات میکروسکوپی و تجزیهXRD و XRF نمونه ها استفاده شده است تا بتوان به سرعت کانی شناسی نمونه ها را تعیین کرد. در نهایت با استفاده از این روش ها کانی های کلسیت، کوارتز، دولومیت، گوتیت، لیمونیت و کانی های رسی شامل ایلیت، کلریت، مونتموریلونیت و کائولینیت تشخیص داده شد. سپس مقادیر کانی ها در هر یک از نمونه ها با روش مذکور محاسبه و نقشه پراکندگی این کانیها ترسیم شد که می توان در استخراج بهتر و همگن تر نمودن خوراک کارخانه مورد استفاده قرار گیرد. معدن به سه بخش با مقادیر کم متوسط و زیاد برای هر کانی، منطقه بندی شده است. نقشه های کانی شناسی کوارتز، کلسیت و دولومیت برای تنظیم کانی شناسی مواد استخراجی اهمیت بیشتری دارد.