سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان وکار
محمدرضا قدسی – دانشجوی مقطع دکترای زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان،کارشناس سا
عزیزاله بزی – آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان
نسیم الیاس پور – آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

کانسار مس چهل کوره با وسعتی در حدود ۳ کیلومتر مربع در حوزه فلیشی شرق ایران واقع شده است، این کانسار با ذخیره ای درحدود هشت میلیون تن با عیارآستانه۰/۲ درصد می باشد. با توجه به مطالعات صحرایی، نمونه برداری سطحی و عمقی، مطالعات میکروسکوپی و آنالیز های شیمیایی صورت گرفته، نقشه زمین شناسی کانسار تهیه و زمین شناسی، تکتونیک، دگرسانی و کانی سازی در کانسار مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته واحدهای سنگی منطقه را عمدتا سنگ های رسوبی با رخساره فلیش شامل شیل، ماسه سنگ، سنگ آهک و مارن تشکیل می دهند که مورد نفوذ دایک هایی با ترکیب مونزودیوریتی قرار گرفته اند. عامل اصلی کانه زایی مس در منطقه، نفوذ این دایک ها بوده که با تشکیل سیستم درزه و گسلهایی ضمن کانه زایی باعث ایجاد دگرسانی و دگرگونی خفیفی در سنگ های میزبان نیز شده است. کانه های اصلی شامل پیریت، کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت و اکسیدهای آهن می باشند.