سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد محسن نیرومند – مرکز مطالعات و تحقیقات کارست کشور

چکیده:

حوضه کارست بختگان به مساحت تقریبی ۲۷۰۰۰ کیلومتر مربع بین طول های جغرافیایی ۵۱ درجه و ۴۱ دقیقه تا ۵۴ درجه و ۳۰ دقیقه و عرض های جغرافیایی ۲۹ درجه و ۴ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۱۵ دقیقه در ناحیه مرکزی شمالی استان فارس قرار دارد. بخش بزرگی از این حوضه در منطقه چین خورده زاگرس، شامل رسوبات آهکی و آهکی مارنی مزوزوییک و سنوزوییک قرار دارد که پدیده های کارستی مانند کارن های انحلالی، سینک هول و چشمه های کارستی در سازندهای آهکی توسعه یافته است. بخش هایی از شمال و شرق حوضه که از سنگ آهک اربیتولین دار تشکیل شده، متعلق به زون سنندج سیرجان است و بخش هایی از شمال و شرق حوضه، در محدوده سازندهای ایران مرکزی قرار دارد. براساس مطالعات هیدروژئولوژیکی، بیرون زدگی های آهکی که اغلب به شکل تاقدیس یا چینهای مرکب هستند، به ۲۶ زون کارستی جداگانه تقسیم بندی شده و برای هر یک، پتانسیل قابل بهره برداری محاسبه شده است. مجموع جریان پایه پخش شده در زونهای کارستی ۴۳۷ میلیون متر مکعب تعیین شده است.