سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالمجید یعقوب پور – گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران
حمایت جمالی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران

چکیده:

کانسار میوه رود در ۸۰ کیلومتری شمال تبریز واقع گردیده و درآن آنومالی های قابل توجهی از عناصر Sb, W, Cu, Ag, Au مشخص شده است. کانه زایی W,Cu عموما به صورت استوک ورک پراکنده است. در حالی که کانی زایی Sb, Ag, Au بیشتر به صورت رگه و رگچه رخ داده است. کانی زایی بیشتر در دایک های با ترکیب گرانودیوریت تا دیوریت و بخشی نیز در فلیش های پالئوسن مشاهده می گردد. به نظر میرسد تنوره های برشی مس – تنگستن ، توسط گره های اپی ترمال کوارتز – سولفید قطع گردیده و به این ترتیب به نظر می رسد که در منطقه ، کانساری پلی ژنتیک با سن ائوسن فوقانی یا جوانتر شکل گرفته است.