سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجواد طباطبایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

چکیده:

زمین شناسی پزشکی علمی است که به بررسی ارتباط بین عوامل، فرآیندها و مواد زمین شناسی با سلامت انسان ها و جانوران و تأثیر عوامل زیست محیطی بر پراکندگی جغرافیایی بیماری های مرتبط می پردازد. بنابراین زمین شناسی پزشکی موضوعی گسترده وپیچیده است که برای شناسایی، کاهش یا حل مشکلات موجود نیاز به ارتباط با رشته های مختلف علمی دارد. قلمرو و دامنه زمین شناسی پزشکی شامل: شناسایی و توصیف طبیعت و منابع خطرناک و مضر با منشأ انسانی در طبیعت، پیش گوئی حرکت و تناوب عوامل شیمیایی، واگیردار و بیماریزا در زمان و مکان و چگونگی کاهش یا از بین بردن این عوامل می باشد