سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالحسین مظفری –
سعیده خضیر –
فاطمه آموسی –

چکیده:

زمین لرزه یکی از فرآیندهای طبیعی کره زمین است که می تواند ساختار اقتصادی – سیاسی – فرهنگی و اجتماعی جامعه ای را بگسلد و اثرات آن درجوامع در حال توسعه بسیار فاجعه بار است. استان قزوین در دامنه جنوبی البرز کوه شکل گرفته است و با توجه به تاریخچه زمین لرزه ای بزرگ گذشته و وجود گسلهای مهم در گستره قزوین و پیرامون آن احتمال وجود زلزله ای ویرانگر دور از ذهن نبوده و پی آمدهای بسیار نگران کننده ای را در بر خواهد داشت.
در بررسی بعمل آمده ابتدا نسبت به شناسایی منابعی که در شرایط بحران می توانند اثرات سوء زیست محیطی داشته باشند اقدام گردیده است . بطور کلی این منابع شامل خطوط انتقال نفت و گاز کارخانجات صنعتی جایگاه های زباله شرکتهای نفت و گاز مناطقی که بالقوه دارای شرایط احتراق و انفجار می باشند را در بر می گیرد. سپس با توجه به نقاط برداشت شده در نقشه های تدوین شده موقعیت آنها بر روی نقشه منطقه بندی خطر زمین لرزه در استان مشخص و محدوده های تاثیر پذیری معین گردیده است. ایجاد شرایط ایمنی و هم چنین پیش بینی اثرات احتمالی و راهکارهای مقابله با بحران قبل از اتفاق (پیشگیری) از موضوعات حائز اهمیت می باشد که می تواند اثرات تخریبی و سوء را به حداقل برساند.